Klachten

Gaat er iets mis? Wij horen dat graag van u!

Wat als u ontevreden bent?

De medewerkers van Thuiszorg Slippens proberen elke dag het beste van zichzelf te geven. Toch kan het soms gebeuren dat u ontevreden bent over onze zorg of iets anders in onze organisatie. Samen met u willen we proberen uw ontevredenheid op te lossen. U leest hieronder hoe we dit doen. Als u wilt kunt u ons uitgebreide klachtenreglement krijgen.

Wanneer u ontevreden bent over een medewerker:

Als u ontevreden bent over het werk van een van onze medewerkers, kunt u dit het best bespreken met deze medewerker zelf. Een probleem lost zich soms zo gemakkelijk op. Lukt dit niet, dan kunt u de leidinggevende bellen. Het telefoonnummer vindt u voor in uw servicedossier.

Wanneer u ontevreden bent over iets anders bij Thuiszorg Slippens:

Als u ontevreden bent over iets anders binnen onze organisatie, kunt u de manager Zorg bellen. Deze bespreekt uw ontevredenheid met de mensen die daar iets aan kunnen doen. U kunt natuurlijk ook een brief schrijven aan onze directeur.

Uw ontevredenheid blijft: u kunt een klacht indienen.

Het kan zijn dat uw ontevredenheid is besproken en dat er afspraken zijn gemaakt. Toch vindt u dat het probleem nog niet is opgelost. U kunt dan een klacht indienen. Hieronder leest u hoe u dit moet doen.

U kunt op ons kantoor een kopie opvragen van het klachtenreglement.