Privacy

Thuiszorg Slippens gaat zorgvuldig om met de privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens die voor het verlenen van zorg in onze administratie moeten staan (naam, adres, leeftijd, afspraken, etc.) worden geregistreerd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dat betekent dat de gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders en niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden. U heeft recht te weten welke gegevens over u zijn opgenomen. U kunt deze ter inzage opvragen, door middel van een schriftelijk verzoek, en eventueel laten wijzigen als deze niet kloppen.

De medewerkers van Thuiszorg Slippens hebben een beroepsgeheim. De medewerkers zijn verplicht om datgene geheim te houden wat zij horen en zien tijdens hun werk. Zo wordt uw privacy beschermd.