Thuiszorg

Verzorging en verpleging

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Het kan gaan om verzorging, verpleging of hulp bij huishouding. Deze zorg kan nodig zijn wanneer u, of iemand in uw omgeving door ziekte, handicap of ouderdom beperkt wordt in het dagelijks leven. Ook dagbesteding, op een andere locatie dan thuis, is mogelijk bij ons.

Wat bedoelen we met verzorging?

Verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan en uit bed helpen of hulp bij het nemen van medicijnen.

Wat bedoelen we met verpleging?

Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van een injectie.

Wanneer komt de thuiszorg?

Op elke dag van de week, op een met u afgesproken tijdstip, kan de verpleegkundige bij u komen. Soms één keer, soms twee keer, maar soms ook vijf keer op één dag. Het is maar net hoeveel zorg u nodig heeft. De verpleegkundige noteert alles wat van belang is in een digitale zorgmap. Zo blijft iedereen op de hoogte: de eigen familie, de huisarts en de collega’s van de verpleegkundige.

Thuiszorg is voor iedereen

Onze zorg is er voor iedereen en wordt betaald vanuit uw basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage.

U kiest zelf de organisatie!

Thuiszorg aanvragen

U kunt zelf thuiszorg aanvragen, u hoeft daarvoor van niemand toestemming te hebben. Verpleging en/of verzorging aanvragen kan op de volgende manieren:

  • U zelf of iemand in uw omgeving belt ons;
  • U vraagt uw huisarts om ons te bellen;
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis geeft u aan dat u zorg van Thuiszorg Slippens wilt;
  • Vóór een geplande opname in het ziekenhuisbelt u ons.  Nog voor uw opname komen we dan bij u thuis om alles door te nemen en afspraken te maken. Ook tijdens uw verblijf in het ziekenhuis komen we bij u langs, zodat alles geregeld is voor de thuiskomst. Zo kunt u met een gerust gevoel naar huis!

In alle gevallen komen we bij u thuis om afspraken te maken over de aanpak. U kijkt samen met de wijkverpleegkundige wat er nodig is, ook voor de langere termijn. Meer hoeft u niet te doen, alles wordt daarna voor u geregeld en gedaan. Wij nemen de tijd voor u!

Thuiszorg Slippens heeft voor zorg en verpleging contracten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen en er geen eigen risico geldt.

Verzorging of verpleging nodig?

0515 – 43 88 60