ZorgDomein

Samen bereik je meer

Thuiszorg Slippens is aangesloten bij ZorgDomein

ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal platform. Zorgverleners kunnen er de best mogelijke zorg regelen voor hun patiënten. Met ZorgDomein kunnen artsen digitaal en beveiligd verwijzingen en laboratoriumaanvragen sturen naar zorginstellingen. Ruim 80.000 zorgprofessionals werken met ZorgDomein. Waaronder bijna alle huisartsen en ziekenhuizen evenals andere praktijken en zorginstellingen zoals bijvoorbeeld GGZ-instellingen en fysiotherapeuten.

Voor zorgverleners en patiënten

Het platform biedt veel voordelen, zowel voor zorgverleners en patiënten. Zo kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter met hen samenwerken en afstemmen. Ook patiënten zijn beter te informeren en betrekken bij hun eigen zorgtraject.

ZorgDomein en Thuiszorg Slippens

Omdat ook wij het beste willen voor onze klanten én een goede partner voor collega-zorgprofessionals, hebben ons aangesloten bij ZorgDomein. Hierdoor hebben we toegang tot uitgebreide mogelijkheden voor (vervolg)zorg en kunnen we snel afstemmen met andere partijen zoals huisartsen, hulpmiddelenleveranciers en ziekenhuizen.

Lees meer over ZorgDomein